Aluevaalit 2022

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustot, joiden kausi on nelivuotinen. Aluevaalit ovat merkittävä tapa vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden toimivuuteen kotiseudullamme. Lähden aluevaaliehdokkaaksi, koska haluan olla osaltani edistämässä sote- ja pelapalveluiden saavutettavuutta sekä ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä. Myös sote- ja pelahenkilöstön jaksaminen ja inhimillinen palkkaus ovat asioita, joihin täytyy kiinnittää enenmmän huomiota ja resursseja seuraavien vuosien aikana.

Lyhyesti minusta

Olen osallisuus-, saavutettavuus- ja esteettömyysasioiden erityisosaaja, Invalidiliiton valtuuttama esteettömyyskartoittaja, taide- ja kulttuurialan asiantuntija, Joensuun Setlementin toiminnanjohtaja sekä SDP:n varavaltuutettu Joensuussa. Toimin osallisuus- ja vetovoimalautakunnan varsinaisena jäsenenä sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenenä. Olen vuonna 2022 Ammattiliitto TAKUn hallituksessa ja edustan TAKUa Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunnassa. Haluan hyödyntää osaamistani ja kokemuksiani yhdenvertaisen ja hyvinvoivan elinympäristön edistämiseksi. Aluevaalinumeroni on 432.

Näitä teemoja edistän aluevaaleissa

Palveluiden edellytykset
  1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden on oltava saavutettavia ja palvelutilojen on oltava esteettömiä; palveluiden luo tulee päästä nopeasti ja helposti sekä palveluiden laatu ja kattavuus tulee varmistaa.
  2. Sote- ja pela-palveluissa työskentelevien työhyvinvointia ja työssä jaksamista tulee vahvistaa; työn olosuhteiden ja palkkauksen tulee olla inhimillisiä.
  3. Omaiset tulee ottaa entistä paremmin huomioon sote-palveluissa ja omaishoitajien hyvinvointiin ja tukeen on panostettava. Kaikille omaisille on mahdollistettava omaisyhdyshenkilö, joka avustaa käytännön asioiden, kuten lomakkeiden ja valtuutusten selvittämisessä, kun omaista kohtaa sairastuminen tai vammautuminen.
Hyvinvoinnin edellytykset
  1. Arjen hyvinvoinnin edellytyksiä on vahvistettava kaikenikäisille kansalaisille. Ikäihmisten kotona asumista on tuettava ja neuvolapalveluita ikäihmisille on kehitettävä. Paikalliset vammaispalvelut on nostettava valtakunnalliselle tasolle ja vammaisvaikuttamista on lisättävä. Lapsille ja nuorille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palveluita on lisättävä; alueemme nuorten pahoinvointi on kasvanut varsinkin korona-aikana ja on tärkeää, että panostamme resursseisin, kuten kouluterveyshuoltoon, psykologeihin ja kuraattoreihin. Myös perheille suunnattuja tukipalveluita on lisättävä.
  2. Hyvinvointialueen on edistettävä yhteistyötä sote-järjestöjen kanssa ja tuettava järjestöjen toiminnan edellytyksiä. Järjestöjen tuottamat monialaiset palvelut tulee nähdä entistä enemmän hyvinvoinnin luojina vapaaehtoisuuden ja palvelutuotannon keinoin.
  3. Kulttuurihyvinvoinnin keinot on otettava osaksi ennaltaehkäisevää sote-palvelutarjontaa; hyvinvointialueen tulisi mahdollistaa yhteistyö taiteilijoiden, kulttuuriammattilaisten, asiantuntijoiden ja kunnan välillä. Tällä yhteistyöllä edistetään osallisuutta, mikä taas kasvattaa asukkaiden hyvinvointia, joka ennaltaehkäisee syrjäytymistä sekä sen lieveilmiöitä.

Joensuun SDP:n aluevaaliohjelmaan pääset tutustumaan täällä.