kulttuuri, hyvinvointi & osallisuus


Uskon, että laadukkaat ja monipuoliset kulttuuripalvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. Kattavat hyvinvointipalvelut ehkäisevät syrjäytymistä ja kasvattavat alueen vetovoimaisuutta. Meidän on tunnistettava paremmin kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien työvoimamahdollisuudet sekä vetovoimatekijät. Osallistava budjetointi on myös otettava käyttöön Joensuussa kulttuurin, liikunnan, harrastuksien ja tapahtumien suunnittelussa, jotta kuntalaiset voivat suoraan vaikuttaa heille tärkeiden palveluiden tuottamiseen.

Paikallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytykset sekä toiminnan tilat on varmistettava monipuolisen ja yleishyödyllisen vaikuttamisen mahdollistamiseksi. On mietittävä esimerkiksi tarvetta kehittää paikallisten toimijoiden kanssa heille yhteisiä tiloja, ehkäpä jopa yhdistystoiminnalle omistettua rakennusta, jotta kuntamme kukoistava järjestö- ja yhdistystoiminta voi jatkua ja kehittyä tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.