tausta & osaaminen

Processed with MOLDIV

Uskon, että ihmisarvo on jakamaton ja jokaisella meistä on oikeus tulla kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenämme. Vamma tai toimintarajoite, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen-, uskonnollinen- tai sosiaalinen tausta ei saa rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia elää omannäköistä ja kokonaisvaltaista elämää.

Kuka olen & mitä teen

Olen syntynyt ja kasvanut Joensuussa. Asuin 11 vuoden ajan Skotlannissa, Glasgow’ssa, jossa opiskelin ja työskentelin. Väittelin vuonna 2016 filosofian tohtoriksi Glasgow’n yliopiston taidehistorian laitokselta. Minulla on myös maisterintutkinnot taidehistoriasta sekä elokuva- ja televisioteoriasta.

Omaan toistakymmentä vuotta työkokemusta akateemiselta sektorilta, kulttuurialalta sekä järjestöpuolelta. Olen toiminut tutkijana, luennoitsijana, hankekoordinaattorina, opettajana ja kouluttajana, museoammattilaisena sekä museoamanuenssina. Vuodesta 2018 lähtien olen erikoistunut saavutettavuus-, esteettömyys- ja osallisuusasioihin. Tällä hetkellä toimin Joensuun Setlementin toiminnanjohtajana sekä Innoventum oy:ssä hanketutkijana.

Olen myös Invalidiliiton valtuuttama esteettömyyskartoittaja; erikoistun varsinkin julkisten tilojen ja kulttuurikohteiden esteettömyyskartoituksiin. Teen myös saavutettavuuskonsultointeja.

Koulutus

Maisterintutkinto (MA), University of Glasgow (2008), taidehistoria, elokuva- ja televisioteoria.

Ylempi maisterintutkinto (MLitt), University of Glasgow (2009), taidehistoria (History of Collections and Collecting).

Filosofian tohtori (PhD), University of Glasgow (2016), taidehistoria. Väitöskirja: Graphic Satire and the Rise and Fall of the First British Empire: Political Prints from the Seven Years’ War to the Treaty of Paris, c. 1756-1783.

Luottamustehtävät

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta – jäsen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta – varajäsen

Ammattiliitto TAKUn hallitus – jäsen (2022-)

Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunta – varajäsen (TAKUn edustaja)

Joensuun Työväenyhdistys – johtokunnan jäsen

Savo-Karjalan DemariNaiset – piirihallituksen jäsen (2023-2024)

Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni) – hallituksen jäsen, sihteeri

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry – hallituksen jäsen

Hyvinvointalueen lapsi- ja perheasianneuvottelukunta – jäsen

Hyvinvointialueen osallisuusvaliokunta – lapsi- ja perheasiainneuvoston edustaja

Joensuun UNICEF-vapaaehtoiset – sihteeri

Joensuun seudun kuulo ry – hallituksen jäsen

Tunnustukset

Karelia CBC – viestintäpalkinto (Culture Open, 2020)

Joensuun vammaisneuvoston esteettömyyspalkinto (2019)

University of Glasgow Student Teaching Award (2016)