saavutettavuus, esteettömyys & toimivat liikenneyhteydet


Uusien ja remontoitavien julkisten tilojen on oltava esteettömiä ja kuntalaisten palveluiden on oltava saavutettavia. Tiloja suunniteltaessa on mentävä esteettömyys edellä ja kokemusasiantuntijoita sekä Joensuun vammaisneuvostoa on konsultoitava tilojen toteutuksessa. Esteettömien tilojen tarve tulee vaan kasvamaan kunnassa väestön vanhetessa. Siksi on tärkeää suunnitella esteettömyysratkaisuja hyvissä ajoin. Kun tilat suunnitellaan esteettömiksi jo rakennusvaiheessa, säästetään kustannuksissa pidemmän päälle sekä mahdollistetaan tilojen pidempi käyttöaika.

Joensuussa on myös selvitettävä mitkä kunnan palvelut ja tilat voisivat hakea EU:n vammaiskorttikohdestatusta ja mahdollistaa täten kortinhaltioiden maksuttoman pääsyn kohteisiin. Tämä lisäisi myös alueen kansainvälistä vetovoimaa.

Esteettömyys ja kuntalaisten pääsy palveluiden luokse on otettava entistä paremmin huomioon myös kaupunkikeskustan suunnittelussa. On hyvä, että pyöräilyreittejä on lisätty ja kävelykeskustaa on kehitetty viime vuosina, mutta toimintarajoitteisten helppo pääsy keskeisten palveluiden luo on huonontunut. Meidän on yhdessä kehitettävä kestäviä ratkaisuja, joilla teemme kaupunkikeskustasta toimivan, viihtyisän ja turvallisen.

Joensuuhun ja Joensuusta on tulevaisuudessakin turvattava toimivat liikenneyhteydet. Ennen kuin voimme käyttöönottaa kattavan ja tehokkaan rautatieverkoston tulevaisuudessa, kunnassa tulee olla säännöllisesti toimiva lentoasema. Lentoyhteyksien säilyttämisessä on ensisijaisesti kysymys alueen yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta; jos emme voi taata helppoa pääsyä Joensuuhun ja Joensuusta maailmalle, olemme epätasa-arvoisessa asemassa muuhun maahan verrattuna.


Myös äänestyspaikkojen tulee olla saavutettavia ja esteettömiä, jotta kaikilla äänioikeutetuilla on yhdenvertainen mahdollisuus äänestää. Olen koonnut ohjeistuksen äänestyspaikkojen esteettömyyden kartoittamiseen, jonka avulla voi selvittää, miten helposti äänestäjä pääsee äänestyspaikalle ja, miten helppoa äänestyspaikalla on asioida.