Yhdenvertainen Joensuu


Jokaiselle joensuulaiselle tulee taata mahdollisuus elää ja työskennellä kunnassa turvallisesti ilman kouluväkivaltaa, häirintää, syrjintää ja rasismia. Kunnan on työnantajana oltava edelläkävijä työntekijöiden moninaisuuden tukijana ja työntekijöille on tarjottava moninaisuuskoulutusta, jotta varmistetaan, että kaikilla on tarvittavat tiedot kohdata eri taustoista tulevia asiakkaita.

Olen sitoutunut Naisjärjestöjen keskusliiton 10 tasa-arvotekoa kuntiin -kampanjaan, Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kampanjaan, Trans Ry:n kuntavaalitavoitteisiin, Nuorisovaltuustomyönteiseksi ehdokkaaksi sekä Setan sateenkaarikunnan vaikuttajaksi.